Menu

Start

 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
SÖNDAGEN DEN 26 MARS Kl 15.00
PÅ BÖDA IP
Föredragningslista samt styrelsens verksamhetsberättelse finns att läsa på ICA Nära Böda samt vid klubblokalen.

Kristofferssonsklubben har sitt årsmöte kl 14.00 samma dag och plats.
 

Välkommen till Böda Idrottsklubb