Menu

Start

 

OBS! Böda IK’s årsmöte är flyttat på
obestämd tid pga Covid-19.
Nytt datum meddelas 3 veckor
före enligt stadgar.

Kristofferssonsklubbens möte flyttas
också till samma dag.