Kristofferssonklubben

Vi som är medlemmar i klubben har alla fått Kristoffersons hederspris.

Arthur Kristofferson var Kronjägare i Böda Kronopark på 60 och 70-talet.
Han var en stor Böda IK vän och instiftade ett pris, som skulle gå till någon som
gjort en stor gärning i föreningen, idrottsligt, kamratligt, genom styrelsearbete
eller annat ideellt arbete.

Den första som fick priset var fotbollsspelaren Holger Karlsson år 1971.
Därefter har 48 personer fått denna utmärkelse
som räknas till det finaste man kan få i föreningen Böda IK.
När Hans-Göran Gustavsson fick priset 1994, bjöd han in alla,
som tidigare fått priset, för en träff i Böda IK:s klubblokal.
Nästan alla kom till denna träff, där det pratades om gamla tider över en bit mat.
När frågan kom upp om en årlig träff, sa alla ”ja”.
Klubben bildades och man träffas sedan dess för
gemytlig samvaro en gång per år.

Hans-Göran Gustafsson har hela tiden varit klubbens ordförande.
Hälften av dem som fått priset är fotbollspelare, därtill kommer Vasaloppsåkare,
några som tagit Sverigeklassikern och andra idrottsliga prestationer, tränare,
och flera som utfört hedervärt arbete inom styrelse och sektioner.

De som hittills fått priset:

Holger Karlsson, Moje Olofsson
Roy Nilsson, Åke Eneman
Birger Hultenius, Jan Hultenius
Erik Ekholm, Torbjörn Nilsson
Stig Hermansson, Evert Stigson
Marianne Nilsson, Lars-Olof Nilsson
Göran Bexell, Hans-Göran Gustavsson
Gunnar Gustafsson, Curt Sandahl
Stefan Johansson, Berne Ekholm
Mats Ohlsson, Annika Steen
Royne Nilsson, Thomas Nilsson
Stig Nilsson, Mikael Hanebring
Carl-Erik Gustavsson, Allan Arvidsjö
Mikael Gustafsson, Ulf Carlsson
Mikael Gustavsson, Conny Hultenius
Kenneth Petersson, Per-Erik Karlsson
Erik Petersson, Åsa Carlsson
Sofia Hermansson, Roger Nilsson
Tobias Jonsson, Lars-Göran Nilsson
Lillemor Leijner, Berit Harrysson
Tobias Arnesson, Maths Carlsson
Anders Andersson, Oskar Karlsson
Håkan Andersson, Magnus Ahlström
Jörgen Fohlin, Charlotte Friman
Lise-Lotte Bökelund, Imam Nazari
Emrik Axelsson, Niklas Evaldsson
Åsa Andersson, Björn Fjellström