Menu

Bowls

Vi har en Bowls matta i klubblokalen.
Vi tränar ett par gånger i veckan och alla medlemmar är välkomna att delta.
För mer information H-G Gustavsson 070-519 39 11

 En del av gänget som är med och tränar:’